publicerad: 2021  
strömbrytare ström­brytaren, plural ström­brytare, bestämd plural strömbrytarna
ström|­bryt·ar·en
substantiv
ström`brytare
an­ordning som elektrisk ström kan an­slutas eller kopplas bort med i elektrisk apparat eller dylikt (spec. lampa)
dragströmbrytare
han letade efter ström­brytaren till tjuv­larmet; hon trevade efter ström­brytaren i mörkret
belagt sedan 1860