publicerad: 2021  
dragster dragstern, plural dragstrar äv. dragsters
dragstr·ar
substantiv
[dräg´-]
typ av accelerations­snabb bil anv. i drag­racing
belagt sedan 1967; av engelska dragster med samma betydelse, till drag, se ur­sprung till dragracing