publicerad: 2021  
drapa drapan drapor
drap·an
substantiv
dra`pa
forn­nordisk hyllningsdikt med konst­full ut­formning riktad till konung el. stor­man
en drapa (om någon/något/att+verb/sats)
en drapa (om någon)
en drapa (om något)
en drapa (om sats)
en drapa (om att+verb)
äv. om (polemisk) artikel eller dylikt ofta skämtsamt el. ironiskt
hans senaste drapa var knappast värd att bemöta
belagt sedan 1697; av isl. drápa med samma betydelse, urspr. 'dråpsång, äresång över dräpt man'; till dräpa