publicerad: 2021  
dualism dualismen
du·al·ism·en
substantiv
dualis´m
åskådning som räknar med två mot­satta grundprinciper för att förklara olika före­teelser
JFR monism
dualism (mellan några)
dualismen gör skillnad mellan kropp och själ
äv. om före­teelser sam­tidig före­komst av mot­satta tendenser
den sär­präglade dualismen mellan sensuell lust och tragisk mystik
belagt sedan 1797