publicerad: 2021  
dualistisk dualistiskt dualistiska
du·al·ist·isk
adjektiv
dualis´tisk
som ut­märker dualismen
den dualistiska upp­fattningen om världens upp­delning mellan goda och onda krafter
belagt sedan 1810