publicerad: 2021  
1dugga duggade duggat
verb
dugg`a
1 regna med små fina droppar
det duggar
det duggade lätt
belagt sedan 1651; av sv. dial. dugga med samma betydelse; till dugg
2 i vissa ut­tryck före­komma mycket ofta och nästan utan uppe­håll
något duggar (in) (sätt)
sensationerna duggade tätt under stadion­galan; svaren på tittar­frågan duggade in
belagt sedan 1876
duggaduggande
2dugga duggan duggor
dugg·an
substantiv
dugg`a
var­dagligt mindre tentamen in­om högskoleutbildning
var fjortonde dag hade de muntlig dugga på de in­lästa av­snitten
belagt sedan 1958; till ä. sv. dugga 'grundligt förhöra'