publicerad: 2021  
dukt dukten dukter
dukt·en
substantiv
tross- eller kabel­sträng som tvinnats av flera garn
JFR kardel
dukter an­vänds ofta vid fram­ställning av tåg­virke
belagt sedan 1694; av tyska Ducht med samma betydelse, samma ord som Docht, se ur­sprung till tåt