publicerad: 2021  
duka under dukade dukat
duk·ar under
verb
duka un´der
omkomma efter att ha förlorat kamp för livet
någon dukar under (av/i något)
någon dukar under (av något)
någon dukar under (i något)
någon dukar under (för någon/något)
någon dukar under (för någon)
någon dukar under (för något)
arten dukade under på 1700-talet; han dukade under i det kalla vattnet; hon dukade till sist under för cancern
belagt sedan 1747; av lågtyska underduken 'dyka ner'; jfr ur­sprung till ducka, dyka