publicerad: 2021  
dukagång duka­gången duka­gångar
duka|­gång·en
substantiv
du`kagång
en (sydsvensk) allmoge­vävnad med sär­skilda mönster­inslag i längs­ränder
belagt sedan 1880; till duk och 1gång!! i bet. 'väv­skäl'