publicerad: 2021  
durra durran
durr·an
substantiv
[dur`a] el. [dur´a]
(typ av) vass­liknande gräsväxt med mycket blomrik vippa särsk. om en art som odlas som sädes­slag i (sub)tropiska om­råden
durraax; kvastdurra; sockerdurra
belagt sedan 1794; av arab. dhura 'sädeskorn'