publicerad: 2021  
dykarutrustning dykar­utrustningen dykar­utrustningar
dyk·ar|­ut·rust·ning·en
substantiv
dy`karutrustning
dykar­dräkt och an­ordning för syretillförsel m.m. som behövs vid dykning under längre tid och i djupare vatten
belagt sedan 1919