publicerad: 2021  
instruktör instruktören instruktörer
in·strukt·ör·en
substantiv
instruktö´r
person som (yrkes­mässigt) lämnar instruktion ofta för uppträning av avancerade färdigheter
dykinstruktör; idrottsinstruktör; sceninstruktör; skidinstruktör; ungdomsinstruktör; yogainstruktör
instruktören visade hur det nya ute­gymmet ska an­vändas; hon fungerar som instruktör på kurser i hjärt-lung­räddning; landets armé tränas av ut­ländska instruktörer
belagt sedan 1836; av franska instructeur med samma betydelse; till instruera