publicerad: 2021  
dynga dyngan
dyng·an
substantiv
dyng`a
kreatursspillning anv. som gödsel
dyngbagge; dynghög; dyngraka; kodynga
en lukt av dynga
äv. bildligt om värde­lös el. mot­bjudande före­teelse
har du köpt en massa dynga nu igen!
spec. struntprat
prata inte dynga!
belagt sedan mitten av 1300-talet (Helsinge-Lagen); fornsvenska dyngia 'hög; gödsel', urspr. trol. 'ngt täckande'; besläktat med dunge