publicerad: 2021  
1blöt blött blöta
adjektiv
helt genomdränkt av eller över­dragen med vatten el. annan vätska; om material el. yta
dyngblöt; genomblöt
blöt (om/i något)
blöt (i något)
blöt (om något)
bli blöt i håret; kläderna blev all­deles blöta av regnet; jag kan inte ta i boken, för jag är blöt om händerna
ibland något försvagat
en blöt kyss
äv. om något som vållar väta
blötväder
ibland bildligt, spec. ålderdomligt veklig
spec. äv. som präglas av riklig alkohol­konsumtion
en blöt fest
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska blöter 'veklig'; gemensamt germanskt ord; jfr tyska bloss, se ur­sprung till 3blott 1; jfr även blödig
2blöt ingen böjning
substantiv
(mängd) vatten för genom­fuktning och urlakning av något vanligen om vatten som är av­sett för tvätt el. mat­varor
i blöt
lägga sillen i blöt; han lät de hårt smutsade plaggen ligga i blöt över natten
lägga näsan i blöt se näsa
belagt sedan 1519 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska (sta i) blöt; till 1blöta!!