publicerad: 2021  
dyrkan bestämd form dyrkan, utrum
dyrk·an
substantiv
dyr`kan
helt okritisk beundran eller kärlek
idoldyrkan; kändisdyrkan; penningdyrkan; skönhetsdyrkan
dyrkan (av någon/något)
dyrkan (av någon)
dyrkan (av något)
hans dyrkan av hustrun
spec. om religiös till­bedjan el. vördnad
asadyrkan; avgudadyrkan; djurdyrkan
dyrkan av en helig sten
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska dyrkan