publicerad: 2021  
dyrkare dyrkaren, plural dyrkare, bestämd plural dyrkarna
dyrk·ar·en
substantiv
dyr`kare
vanligen i sammansättn. person som tycker oerhört mycket om någon eller något som fram­går av samman­hanget
naturdyrkare; soldyrkare
en dyrkare (av någon/något)
en dyrkare (av någon)
en dyrkare (av något)
en dyrkare av sköna kvinnor
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska dyrkare