publicerad: 2021  
dyrka dyrkade dyrkat
verb
dyr`ka
älska och beundra helt okritiskt
någon dyrkar någon/något
någon dyrkar någon
någon dyrkar något
publiken dyrkade dirigenten; de två full­komligt dyrkade var­andra
äv. till­be, vörda en gud, ett helgon, en helig bild eller dylikt
kartager och romare dyrkade samma gudar
äv. med av­seende på icke-levande före­teelser
hon dyrkar deras musik
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska dyrka 'göra dyrare, hålla dyrbar'; till dyr
dyrkadyrkande, dyrkan