publicerad: 2021  
dämpare dämparen, plural dämpare, bestämd plural dämparna
dämp·ar·en
substantiv
däm`pare
ofta i sammansättn. an­ordning som förhindrar eller reducerar mekaniska svängningar
belagt sedan 1900