publicerad: 2021  
dämmare dämmaren, plural dämmare, bestämd plural dämmarna
dämm·ar·en
substantiv
dämm`are
mekanisk an­ordning som mildrar ton­styrkan på vissa musik­instrument
JFR sordin
spec. på piano liten klaff som förhindrar efter­klang
tonen tystnar när dämmaren faller ner på strängen
belagt sedan 1802