publicerad: 2021  
dödsbo döds­boet, plural döds­bon, bestämd plural döds­bona
döds|­bo·et
substantiv
[döt`s-]
en av­lidens kvar­låtenskap både till­gångar och skulder
JFR 2bo 2
spec. betraktat som juridisk person
döds­boet äger flera fastigheter
belagt sedan 1874