publicerad: 2021  
dödsäsong död­säsongen död­säsonger
död|­säs·ong·en
substantiv
`dsäsong
period av året när ingen (nämn­värd) verksamhet på­går
(under) dödsäsongen
under död­säsong står badorts­hotellen nästan tomma
belagt sedan 1932