publicerad: 2021  
editera editerade editerat
verb
edite´ra
redigera data­fil, dvs. göra ändringar, tillägg el. strykningar
editera (något)
belagt sedan 1986; av engelska edit med samma betydelse; jfr ur­sprung till edera, edition
editeraediterande, editering