publicerad: 2021  
eftergivenhet efter­givenheten
efter|­giv·en·het·en
substantiv
ef`tergivenhet
det att vara eftergiven
eftergivenhet (för/mot någon/något)
eftergivenhet (för någon)
eftergivenhet (för något)
eftergivenhet (mot någon)
eftergivenhet (mot något)
ministerns efter­givenhet mot lobbyisterna väckte kritik; landets ledning har visat en viss efter­givenhet mot FN:s krav
belagt sedan 1740