publicerad: 2021  
efterlysa efterlyste efterlyst, presens efterlyser
verb
ef`terlysa
offentligt be om hjälp med att åter­finna någon; ofta till­sammans med en beskrivning av personen el. före­målet i fråga
någon efterlyser någon/något
någon efterlyser någon
någon efterlyser något
polisen efter­lyser vittnen till rånet; han har an­hållits i sin från­varo och är efter­lyst i hela landet
äv. be eller kräva att få
vissa debattörer efter­lyste fastare normer; rektorn efter­lyste en förklaring
belagt sedan 1719
efterlysaefterlysande, efterlysning