publicerad: 2021  
efterlysning efter­lysningen efter­lysningar
efter|­lys·ning·en
substantiv
ef`terlysning
det att efterlysa någon
efterlysning (av någon/något)
efterlysning (av någon)
efterlysning (av något)
ut­färda en efter­lysning; gå ut med en efter­lysning; hon greps i Los Angeles sedan en internationell efter­lysning skickats ut
äv. om själva kun­görelsen eller dylikt
upp­gifterna i efter­lysningen var allt­för knapp­händiga
belagt sedan 1768