publicerad: 2021  
eftervärkar plural
efter|­värk·ar
substantiv
ef`tervärkar
fort­satta, smärtsamma samman­dragningar av liv­modern efter förlossningen vanligen hos kvinna som fött flera barn
belagt sedan 1697