publicerad: 2021  
efteråt
efter|­åt
adverb
ef`teråt
vid en senare tid­punkt eller under en senare tids­period än den som fram­går av samman­hanget; ofta i ut­tryck som an­ger hur mycket senare
efter­åt kändes det bättre; han ångrade sig bittert efter­åt; än­nu ett år efter­åt sörjde hon djupt; vi kan väl gå ut och fika efter­åt
äv. i fråga om rumsliga förhållanden bakom
först gick biskopen och efter­åt kom alla de övriga prästerna
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska äptir at
Efteråt är all­ting för sent. Stig Dagerman, Att döda ett barn (1951), novell om en tragisk trafik­olycka