publicerad: 2021  
eldgivning eld­givningen
eld|­giv·ning·en
substantiv
el`dgivning
sär­skilt militär­väsen av­lossande av (en om­gång) skott
eldgivning (mot någon/något)
eldgivning (mot någon)
eldgivning (mot något)
sporadisk eld­givning; tung eld­givning; häftig eld­givning; civil­befolkningen ut­sattes för eld­givning
belagt sedan 1866