publicerad: 2021  
eldlinje eld­linjen eld­linjer
eld|­linj·en
substantiv
el`dlinje
sär­skilt militär­väsen tänkt (huvud)linje som beskrivs av projektilerna vid eld­strid
det till­fälliga lägret hamnade i eld­linjen mellan brittiska och tyska förband
belagt sedan 1874