publicerad: 2021  
eldningsolja eldningsoljan eldningsoljor
eld·nings|­olj·an
substantiv
el`dningsolja
destillerad rå­olja som an­vänds som bränsle särsk. i ång- el. värme­pannor
låg­svavlig eldnings­olja
belagt sedan 1925