SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
erkännsam [e`r-el.ä`r-] adjektiv ~t ~ma er·känn·samm·aresom visar upp­skattning admin.psykol.han var mycket erkännsam i sin bedömning av verketäv. om handling o.d.säga några erkännsamma orderkännsam (mot ngn)sedan 1738