publicerad: 2021  
elektronik elektroniken
elektr·on·ik·en
substantiv
elektroni´k
gren av elektro­tekniken som bygger på elektroners rörelser i gaser, vätskor och vissa fasta material (halv­ledare)
i var­dagen möter vi elektronikens tillämpningar i radio- och tv-apparater m.m.
äv. konkret om (del av) apparat el. konstruktion med elektronisk ut­rustning
elektronikavfall; hemelektronik
flyg­planet har en avancerad elektronik
belagt sedan 1947; av engelska electronics med samma betydelse; till elektron