publicerad: 2021  
elektronegativitet elektro­negativiteten
elektro|­neg·at·iv·itet·en
substantiv
elek`tronegativitet
(en atoms) förmåga att dra till sig elektroner och där­med bilda negativa joner
starkast elektro­negativitet har fluor, klor och syre
belagt sedan 1979