SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ersätta [e`r-el.ä`r-] verb ersatte ersatt, pres. ersätter er·sätt·er1ge ekonomisk ersättning till ekon.JFRcohyponymgottgöracohyponymkompensera hur kan jag ersätta dig för dina upp­offringar?spararna borde ersättas för sina inflationsförlusterersätta ngn/ngt (för ngt/att+V/SATS), ersätta ngn/ngt (med BELOPP)sedan 1653av ty. ersetzen ’förflytta; åter­ställa; ersätta’ 2sätta (ngt) i stället för ngt som tas bort e.d.; vanligen permanent NollJFRcohyponymbyta 1cohyponymsubstituera på sikt måste man ersätta gamla förbrukade olje­pannor med moderna, energi­snålaäv. med avs. på person (ibl. av­liden person)ingen kan ersätta en nära an­hörig som gått borten effektiv chef som det blir svårt att ersättaersätta ngn/ngt (med ngn/ngt)sedan 17093komma i stället för ngn el. ngt som ut­går e.d. NollJFRcohyponymavlösa 1cohyponymefterträda i debatten fick NN ersätta ON som hastigt in­sjuknatersätta ngn/ngtsedan ca 1755Subst.:vbid1-144218ersättande, ersättning