publicerad: 2021  
elidera eliderade eliderat
verb
elide´ra
vanligen pass. el. perfekt particip utelämna slutvokal i ett ord; före ett ord som börjar på vokal
något elideras
något är eliderat
vid vokal­mötet elideras i:et
belagt sedan 1803; av lat. eli´dere 'ut­stöta'; jfr ur­sprung till elision
elideraeliderande, elidering, elision