publicerad: 2021  
eländig eländigt eländiga
e·länd·ig
adjektiv
[e`-] el. [-än´-]
1 som lever under svåra förhållanden och ofta väcker med­lidande
fattig och eländig; en eländig tiggare
spec. som befinner sig i mycket dåligt fysiskt till­stånd
i ett eländigt till­stånd; vara i eländigt skick; han var blek, mager och all­mänt eländig; hon hade känt sig sjuk och eländig flera dagar; den knockade boxaren såg eländig ut
äv. om situation eller dylikt
en eländig till­varo
belagt sedan 1541; till elände
2 som vållar besvär och irritation och ofta ock­så väcker förakt eller dylikt
ett eländigt kyffe; eländigt väder; samma eländiga gnäll dag efter dag
äv. mycket oskicklig
en eländig nolla; hon är en eländig stilist
äv. rent förstärkande (i förbindelse med negativt laddade ord)
en eländig skurk; eländigt förtal
belagt sedan 1640