publicerad: 2021  
överkänslig över­känsligt över­känsliga
över|­kän·slig
adjektiv
ö`verkänslig
som allt­för lätt ändras (och försvagas) av yttre på­verkan om person, kroppsligt organ eller dylikt
doftöverkänslig; elöverkänslig; läkemedelsöverkänslig
överkänslig (för/mot något)
överkänslig (för något)
överkänslig (mot något)
vara över­känslig för smärta; hon var över­känslig för ljud; han är över­känslig för pollen; vara över­känslig mot mögel­sporer; var ljuset för starkt eller hade hennes ögon blivit över­känsliga?
ofta äv. som tycks reagera allt­för starkt om person
hon är ofta över­känslig och blir lätt stött
belagt sedan 1895