publicerad: 2021  
överkänslighet över­känsligheten
substantiv
ö`verkänslighet
det att vara överkänslig mot något
JFR allergi
doftöverkänslighet; elöverkänslighet; födoämnesöverkänslighet
allergisk över­känslighet; icke-allergisk över­känslighet; över­känslighet i huden; över­känslighet mot penicillin
belagt sedan 1912