publicerad: 2021  
emeritus bestämd form emeritus, plural emeriti
e·mer·it·us
substantiv
eme´ritus
(titel för) pensionerad (manlig) präst eller professor
emeritustid
han är professor emeritus i engelska men arbetar fort­farande med sin forskning
belagt sedan 1816; av lat. emer´itus 'ut­tjänt, pensionerad', till emere´re 'tjäna ut, tjäna slut'; jfr ur­sprung till merit