publicerad: 2021  
encyklika encyklikan encyklikor
en·cykl·ik·an
substantiv
[-syk´-]
rundskrivelse särsk. från påven till de katolska biskoparna i någon aktuell fråga
en encyklika (om något/sats)
en encyklika (om något)
en encyklika (om sats)
Pius IX:s berömda encyklika med dess förteckning över tidens vill­farelser
belagt sedan 1883; till lat. encyc´licus 'löpande i krets'; till grek. enkyk´lios 'rund'