publicerad: 2021  
endabarn enda­barnet, plural enda­barn, bestämd plural enda­barnen
enda|­barn
substantiv
en`dabarn
ensambarn
de diskuterade för- och nack­delarna med att vara enda­barn
belagt sedan 1910