publicerad: 2021  
enda maskulinum ende, superlativ endaste, komparativ saknas
adjektiv
en`da
bara en särsk. anv. som förstärknings­ord (ofta till­sammans med "en") för att ut­trycka mots. till antingen flera el. ingen
JFR ensam
en enda chef för båda tv-kanalerna; hon vann inte en enda krona; inte en endaste en; hennes enda kärlek; hon är enda barnet; enda chansen var att hoppa i vattnet
äv. försvagat, sär­skilt i mer el. mindre känslo­laddade ut­tryck
allt var en enda röra; besöket blev en enda lång väntan; filmen var en enda stor besvikelse; rummet blev ett enda hav av rosor
äv. substantiverat, ofta om kärleks­partner
han är den ende för henne; hon den enda
vara det enda raka se rak
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Westmanna-Lagen); fornsvenska ende; till 1en!! och ändelsen -de som i åttonde m.fl. ordnings­tal