publicerad: 2021  
endemisk endemiskt endemiska
en·dem·isk
adjektiv
ende´misk
som har att göra med endemi
endemiska sjukdomar; en från början endemisk malaria spreds och fick ett epidemiskt förlopp
äv. före­kommande på ett begränsat om­råde särsk. om växt- el. djurart
endemiska arter upp­träder ofta på isolerade öar eller bergs­toppar; större delen av pung­djuren är endemiska i Australien
belagt sedan 1755