publicerad: 2021  
endotermisk endotermiskt endotermiska
endo·term·isk
adjektiv
endoter´misk
som sker under upp­tagning av värme
MOTSATS exotermisk
en endotermisk reaktion
belagt sedan 1907; till endo- och grek. ther´me 'värme'; jfr ur­sprung till termometer, termos m.fl.