publicerad: 2021  
energieffektiv energi­effektivt energi­effektiva
en·ergi|­ef·fekt·iv
adjektiv
[-∫i`-]
som på ett effektivt sätt ut­nyttjar till­gänglig energi
energi­effektiv ut­rustning; energi­effektiva hus
belagt sedan 1977