publicerad: 2021  
energigröda energigrödan energigrödor
en·ergi|­gröd·an
substantiv
[-∫i`-]
växter som odlas för utvinning av energi till olika ända­mål, t.ex. för fram­ställning av etanol, metanol el. vegetabilisk olja (an­vändbara som motorbränslen)
socker­beta, höst­vete, raps och andra energi­grödor
belagt sedan 1980