publicerad: 2021  
konsumtion konsumtionen
kon·sumt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
förbrukning av (vissa) varor el. tjänster
SE konsumera MOTSATS produktion
konsumtionssamhälle; energikonsumtion; normalkonsumtion
konsumtion (av något)
ökad konsumtion leder till ökade investeringar
spec. förtäring
alkoholkonsumtion
ham­burgarna såldes i kiosken för konsumtion ute på gatan
äv. bildligt
kulturkonsumtion
belagt sedan 1633; av lat. consump´tio 'förbrukning'