publicerad: 2021  
enhetsmått enhets­måttet, plural enhets­mått, bestämd plural enhets­måtten
en·hets|­mått·et
substantiv
e`nhetsmått
grund­läggande mått
ett enhetsmått (för något)
ett enhets­mått för gasers och ångors tryck
belagt sedan 1872