publicerad: 2021  
enhetsporto enhets­portot enhets­porton
en·hets|­porto·na
substantiv
e`nhetsporto
brev­porto som är lika högt över­allt in­om ett land
enhets­porto in­fördes första gången i Stor­britannien 1840
belagt sedan 1950