publicerad: 2021  
enhetsskola enhetsskolan
en·hets|­skol·an
substantiv
e`nhetsskola
skola (upp till gymnasie­nivå) som om­fattar alla elever i relevanta ålders­grupper i ett land och allt­så inte har prägel av elit­skola eller dylikt
den svenska grund­skolan är ett slags enhets­skola
spec., vanligen i bestämd form, om en skolform som prövades i Sverige före grund­skolan och ut­gjorde en sorts mellanform mellan folk­skola och läro­verk
belagt sedan 1919